Vitamini Minerali Biljni ekstrakti

Vitamini su supstance koje su potrebne ćelijama za obavljanje ćelijskih hemiskih reakcija .Omogućavaju i potpomažu brojne telesne funkcije i zbog toga je potrebno da su u dovoljnim količinama uneti putem hrane.

MINERALI su specifični po tome što su neorganskog porekla ali u zajedničkom delovanju sa ostalim hranjivim materijama vrše značajne telesne funkcije.

Dnevna količina potrebnih vitamina i minerala raste sa povećanom fizičkom aktivnošću.  Zbog toga je dobro razmisliti o dopuni redovne ishrane vitaminsko mineralnim suplementima u zavisnosti od same fizičke aktivnosti i životne dobi , s činjenicom da se potrebe za određenim vitaminima i mineralima menjaju sa godinama života.